Projeler

Projeler

LISTEN

Types

Tarih

 to 

2013-2022

  Distributed Knowledge Graphs, Co-director: Erdem, Esra , Starting Date: November 2020, Duration:48 month(s)
  Sabancı Üniversitesi-Eczacıbaşı Yapı Gereçleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Akıllı Banyo Ürinlerinden Güvenli Veri Toplama ve Veri Gizliliğine Uygun Olarak İşleme , Director: Saygın, Yücel , Starting Date: August 2020, Duration:96 month(s)
  “MENELAOSNT” Multimodal Environmental Exploration Systems Novel Technologies European Training Network (ETN) on Multimodal Environmental Exploration Systems – Novel Technologies, Co-director: Yanıkoğlu, Berrin and Balcısoy, Selim , Starting Date: July 2019, Duration:13 month(s)
  Post-Kuantum Algoritmaların Tümdevre Gerçeklemeleri Danışmanlık, Director: Savaş, Erkay , Starting Date: June 2019, Duration:12 month(s)
  Küresel Konumlama Sistemi (GPS) ve ISM Bandı İşaretleri Kullanılarak Kapalı Alanlarda Konumlandırma Sisteminin Geliştirilmesi, Researchers: Yenigün, Hüsnü , Starting Date: November 2018, Duration:24 month(s)
  Kompozit yapıların üç boyutlu gerilme, burkulma ve dinamik davranışının yüksek doğruluklu ve hesaplamalı olarak verimli tahmini için yeni bir spektral modelleme yaklaşımının geliştirilmesi ve kompozit yapı tasarımı eniyilemesi, Researchers: Kaya, Kamer , Starting Date: November 2018, Duration:34 month(s)
  Probabilistic Techniques and Data Structures for High Performance Database Management Systems (Yüksek Başarımlı Olasılıksal Veritabanı Yönetim Sistemleri), Director: Yıldırım, Sinan , Researchers: Öztürk, Erdinç and Kaya, Kamer , Starting Date: October 2018, Duration:24 month(s)
  Tümleşik Kombinezon Etkileşim Sınama Yöntemi (T-KES), Director: Yılmaz, Cemal , Starting Date: October 2018, Duration:36 month(s)
  COST Action CA17124 -- Digital forensics: evidence analysis via intelligent systems and practices, Co-director: Erdem, Esra , Starting Date: September 2018, Duration:48 month(s)
  A General Framework for Matching Problems using Artificial Intelligence, Director: Erdem, Esra , Co-director: Alkan, Ahmet , Starting Date: September 2018, Duration:12 month(s)
  TETAN, Director: Yanıkoğlu, Berrin , Starting Date: July 2018, Duration:12 month(s)
  Full-managed secure gateway for Home Automation Systems (Ev Otomasyon Sistemleri için Yönetilebilir Güvenli Ağ Geçidi), Director: Levi, Albert and Mongay Batalla, Jordi , Researchers: Toğay, Cengiz and Krawiec, Piotr , Starting Date: June 2018, Duration:36 month(s)
  Discovering Cancer Patient Subgroups with Functional Graph Kernels, Director: Taştan, Öznur , Starting Date: June 2018, Duration:36 month(s)
  Post Quantum Algoritmalarının Tümdevre Gerçeklenmeleri, Director: Savaş, Erkay , Starting Date: April 2018, Duration:12 month(s)
  Hiperçizge Parçalama Problemi için Yüksek Başarımlı Hesaplama Algoritmaları, Director: Kaya, Kamer , Starting Date: March 2018, Duration:30 month(s)
  Sigorta Sektöründe Büyük Veri Tabanlı Müşteri Segmentasyonu Projesi, Co-director: Balcısoy, Selim and Bozkaya, Burçin , Starting Date: October 2017, Duration:4 month(s)
  Sigorta Sektöründe Büyük Veri Yaklaşımları , Director: Balcısoy, Selim and Bozkaya, Burçin , Starting Date: September 2016, Duration:18 month(s)
  Fraud Üzerine Büyük Veri Yaklaşımları, Co-director: Balcısoy, Selim , Starting Date: February 2016, Duration:12 month(s)
  SAS Analytical Partnership Project, Co-director: Balcısoy, Selim , Starting Date: January 2016, Duration:12 month(s)
  Akıllı cihazlarda tek kullanımlık anahtar ile güçlendirilmiş güvenli çoklu ortam iletişimi - Secure Multimedia Communication in Smart Devices Reinforced by using One-Time Keys, Director: Levi, Albert , Starting Date: July 2015, Duration:24 month(s)
  Gövde Alan Ağlarında Güvenli İletişim - Secure Communication in Body Area Networks, Director: Levi, Albert , Starting Date: April 2015, Duration:30 month(s)
  Yüksek başarımlı büyük ve akan veri analizi, Director: Kaya, Kamer , Starting Date: February 2015, Duration:24 month(s)
  STS (Secure Transaction Signer) - Bulut Tabanlı Uçtan Uca Güvenlik altyapısında Çevrimiçi İşlem İmzalama Teknolojisi - Online Transaction Signing in Cloud Based End-to-End Security Architecture, Director: Levi, Albert , Starting Date: December 2014, Duration:24 month(s)
  Eğitimde Gizliliği Koruyan Veri Paylaşımı ve Analizi, Director: Saygın, Yücel , Starting Date: November 2014, Duration:20 month(s)
  Rehabilitation Robotics Ontology System on the Cloud: Representing and Querying Big Data, Co-director: Erdem, Esra , Starting Date: September 2014, Duration:24 month(s)
  İçeriğe Dayalı İmge Erişim Yöntemleri ile Bitki Tanıma, Director: Yanıkoğlu, Berrin , Starting Date: March 2014, Duration:24 month(s)
  Heuristics for Generating Short Adaptive Distinguishing Sequences, Director: Yenigün, Hüsnü , Starting Date: July 2013, Duration:12 month(s)
  Akıllı Sınıflarda Kullanılacak El Yazısı Tanıma Teknolojilerinin Gelistirilmesi ve Uygulanması, Director: Yanıkoğlu, Berrin , Starting Date: April 2013, Duration:24 month(s)
  Design and Analysis of an Efficient Secure and Privacy-Preserving Keyword Search and Document Access Scheme over Encrypted Cloud Data, Director: Savaş, Erkay , Starting Date: September 2012, Duration:24 month(s)
  Identifying Policy Opinion Shapers and Trends (in Turkey), Director: Saygın, Yücel , Starting Date: September 2012, Duration:30 month(s)
  Araştırma, Saha ve Müzelerde Artırılmış Gerçeklik, Director: Balcısoy, Selim , Starting Date: July 2012, Duration:24 month(s)
  A Practical PIR Scheme for Directed Advertising Services, Director: Savaş, Erkay , Starting Date: April 2011, Duration:24 month(s)
  Secure and Seamless Payment for Wireless Mesh Networks, Director: Levi, Albert , Starting Date: April 2011, Duration:24 month(s)
  Mobil Duyarga Ağlarında Güvenlik Altyapısı Tasarım ve Geliştirilmesi - Design and Development of Security Infrastructure for Mobile Sensor Networks, Director: Levi, Albert , Starting Date: March 2011, Duration:30 month(s)
  Donanım Performans Sayaçları Yardımı ile Yazılımlarda Bilgi Güvenliği Sınanması, Director: Savaş, Erkay , Starting Date: February 2011, Duration:24 month(s)
  E-BELGEM: Kamu Kurumlarında Etkin Elektronik Belge Yönetimi ve Paylaşımı için Ulusal Teknolojilerin Geliştirilmesi , Researchers: Yanıkoğlu, Berrin , Starting Date: 2011, Duration:36 month(s)
  Bilişsel Fabrikalar, Director: Erdem, Esra , Starting Date: 2011, Duration:30 month(s)
  Donanım Performans Sayaçlarının Yazılım Hatalarını Tahmin Etmede Kullanılması, Director: Yılmaz, Cemal , Starting Date: June 2010, Duration:36 month(s)
  Ubiquitous Participation Platform for Policy Making, Director: Saygın, Yücel , Starting Date: January 2010, Duration:36 month(s)