Lisans
Please select your first admit term

  Bilgiler

  Sabancı Üniversitesi'ndeki Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği programı, MDBF'nin diğer altı lisans programını besleyen ortak bir kaynağa benzetilebilir. Bugün hemen her üretim ve servis endüstrisinin vazgeçilmez otomasyon temeli için gerekli veri gösterimi, depolanması, işlenmesi ve iletilmesi süreçlerinin maddi altyapısını mikroelektronik kuruyorsa, bilgisayar biliminin kavram ve yöntemler de yazılım aracılığıyla bu sistemin mantıksal (ve soyut) üstyapısını temin ediyor. Yazılım, çoğu durumda insanlardan çok daha hızlı, hassas, güvenilir ve kaliteli iş görebilen son derece esnek bir otomasyon aracıdır. Yazılım ve donanımın birlikte kullanımının hayat verdiği çağdaş teknolojiler arasında, tümleşik sayısal iletişimi, çoklumedyayı, esnek üretimi, ses ve görüntü işlenimini, süper bilgi işlemeyi, grafik animasyon ve sayısal videoyu, ağ hesaplayıcısını, avuç-içi (küçültülmüş) bilgisayarları sayabiliyoruz. Bunların güncel uygulamaları ise tıbbi görüntülemeden askeri komuta kontrol ve komünikasyon sistemlerine kadar geniş bir alana yayılıyor. Bu teknolojilerin güncel hayatın her köşesine girdiği modern dünyamızda, bilgisayar biliminin kavram ve yöntemlerinin, yazılım, donanım-içi yazılım (firmware) ya da mantık donanımı halinde kullanılmadığı hiçbir uygulama alanı yok gibi.

  MDBF'nin Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği lisans programı dış dünyaya internet ve geliştirilmekte olan yeni ağlarla bağlı, üstün bir bilgisayar altyapısıyla desteklenen; bu konudaki ileri dünya standartlarıyla eş düzey bir eğitim örneği oluşturmakta Öğrencilerin, program içi stratejilerini belirlerken, Fakültenin diğer programlarından en az biri hakkında geniş bilgi edinebilecek şekilde ders seçmeleri özendiriliyor. Aynı şekilde diğer diploma alanlarındaki öğrencilerin de, çalışacakları dal(lar)da kullanacakları bilgisayar kavram, yöntem ve de yazılımlarına hakim olabilmeleri için Bilgisayar Bilimi ve Mühendisliği programından ders alma olanaklarının bilincine varmaları öneriliyor.

  Her endüstri ve işyerinin, küreselleşen pazarlar aracılığıyla kullanıma sunulan ve hızla değişen bilgisayar ve iletişim olanaklarına ayak uydurma ihtiyacı göz önüne alındığında, ulusal ve uluslararası piyasalarda iş bulma olanakları bu meslek mensuplarının önünde uzanıyor.

  Açılan Lisans Dersleri

  LISTEN

  Course Web Site Ders Web Sitesi