Öğretim Görevlileri

Öğretim Görevlileri

LISTEN
Ahmet Demirelli »
Instructors
Araştırma Alanı

Enterprise Software, Big data

Altuğ Tanaltay
Instructors
Araştırma Alanı

Veri Madenciliği, Makine Öğrenmesi, Büyük Veri Analitiği

Atıl Utku Ay
Instructors
Araştırma Alanı

Kriptografik Donanım Tasarımı, Bilgisayar Mimarileri

Gülşen Demiröz »
Instructors
Araştırma Alanı

Yazılım Testi Yazılım Geliştirme Makine Öğrenme

Süha Orhun Mutluergil
Instructors
Araştırma Alanı

yazılım güvenliği ve doğruluğu, koşut zamanlılık kuramı, doğrusallık, didaktif doğrulama, ispatlanabilir garantili test yöntemleri geliştirilmesi, blok-zincir platformlarına odaklı olarak dağıtık ve paylaşımlı-bellek koşut-zamanlı programlar için akıl yürütme yöntemleri geliştirilmesi