Laboratuvar ve Araştırma Grupları

Laboratuvar ve Araştırma Grupları

LISTEN
Behavioral Analytics & Visualization Lab
Davranışsal Analitik ve Görselleştirme Laboratuvarı
Cognitive Robotics Laboratory
Cognitive Robotics Laboratory
Bilgisayar Grafikleri Laboratuvarı
Bilgisayar Grafikleri Laboratuvarı
Yapay Görme ve Örüntü Analizi Laboratuvarı
Yapay Görme ve Örüntü Analizi Laboratuvarı
Viral Laboratory
VRL Lab

Research Groups

Biometrics Research Group
Biometrics Research Group
Cryptography and Information Security Group
Cryptography and Information Security Group
SUSOFT: Software Engineering Research Group
SUSOFT: Software Engineering Research Group