Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

LISTEN
Albert Levi »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Bilgi ve iletişim Güvenliği, Telsiz ağ güvenliği, IoT Güvenliği ve Mahremiyet, şifreleme, sertifika sistemleri ve açık anahtar altyapıları, bilgisayar ağları

Anıl Koyuncu
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Otomatik hata tespiti, Otomatik hata onarımı, Hata motif madenciliği, Yazılım mühendisliği için makine öğrenmesi ve doğal dil işleme, Deneysel Yazılım Mühendisliği

Berrin Yanıkoğlu »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Bilgisayarlı görme ve Makine Öğrenmesi: biometrik kişi tanıma, doküman bölümleme ve tanıma, imge tanıma

Cemal Yılmaz »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yazılım Mühendisliği; Yazılım Güvenliği; Yazılım Kalite Güvencesi; Yazılım Sınama; Veri Güdümlü Dinamik Program Analizi

Erdinç Öztürk »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Erkay Savaş »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Şifreleme ve İletişim Güvenliği, Bilgisayar Aritmetiği, Yüksek Performanslı Bigisayarlı Hesaplama.

Esra Erdem »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yapay zeka. Bilgi gösterimi. Otomatik akıl yürütme. Bilişsel robotik.

Hüsnü Yenigün »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Biçimsel metodlar; donanım/yazılım doğrulama; model kontrolü; sonlu durum makinalarına dayalı sınama yöntemleri

Kamer Kaya »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Paralel algoritmalar; yüksek performanslı veri işleme; Büyük veri analizi; kriptografi; biyoinformatik

Onur Varol »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Hesaplamalı sosyal bilimler; Veri bilimi; Makine öğrenmesi; Karmaşık sistemler; Ağ bilimi; Veri madenciliği

Orçun Çetin
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Öznur Taştan »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

İşlemsel Biyoloji, Biyoenformatik, Yapay öğrenme

Reyyan Yeniterzi »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Doğal Dil İşleme, Derin Öğrenme, Metin Madenciliği, Bilgi Erişimi (Arama Motorları) ve Çekimi

Selim Balcısoy »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Veri Bilimi, Veri Analitiği, Uygulamalı Makine Öğrenme ve Yapay Zeka, Görsel Analiz, Karmaşık Sistemler, Bilgisayar Grafikleri, Sanal Gerçeklilik, Artırılmış Gerçeklilik, Kültürel Miras

Yücel Saygın »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Aktif veri tabanları; veri madenciliği; veri madenciliğine karşı veri güveliği; veri ambarları; hareketli verilerin yönetimi.İlintili Öğretim Üyeleri