Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

LISTEN
Albert Levi »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Bilgi ve iletişim Güvenliği, Telsiz ağ güvenliği, IoT Güvenliği ve Mahremiyet, şifreleme, sertifika sistemleri ve açık anahtar altyapıları, bilgisayar ağları

Berrin Yanıkoğlu »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Bilgisayarlı görme ve Makine Öğrenmesi: biometrik kişi tanıma, doküman bölümleme ve tanıma, imge tanıma

Cemal Yılmaz »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yazılım Mühendisliği; Yazılım Kalite Güvencesi; Yazılım Sınama; Kombinatoryel Etkileşim Sınama; Yanlış Bulma, Ayıklama ve Sınıflandırma; Çevrimiçi Hata Tahmini; Yüksek Konfigürasyonlu Sistemler; Yazılım Güvenliği; Veri Güdümlü Program Analizi.

Erdinç Öztürk »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Erkay Savaş »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Şifreleme ve İletişim Güvenliği, Bilgisayar Aritmetiği, Yüksek Performanslı Bigisayarlı Hesaplama.

Esra Erdem »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yapay zeka. Bilgi gösterimi ve otomatik akıl yürütme. Bilişsel robotik.

Hüsnü Yenigün »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Biçimsel metodlar; donanım/yazılım doğrulama; model kontrolü; sonlu durum makinalarına dayalı sınama yöntemleri

Kamer Kaya »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Paralel algoritmalar; yüksek performanslı veri işleme; Büyük veri analizi; kriptografi; biyoinformatik

Öznur Taştan »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Makine öğrenmesi,İşlemsel Biyoloji, Biyoenformatik

Reyyan Yeniterzi »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Doğal Dil İşleme, Derin Öğrenme, Metin Madenciliği, Bilgi Erişimi (Arama Motorları) ve Çekimi

Selim Balcısoy »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Veri Bilimi, Veri Analitiği, Uygulamalı Makine Öğrenme ve Yapay Zeka, Görsel Analiz, Karmaşık Sistemler, Bilgisayar Grafikleri, Sanal Gerçeklilik, Artırılmış Gerçeklilik, Kültürel Miras

Yücel Saygın »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Aktif veri tabanları; veri madenciliği; veri madenciliğine karşı veri güveliği; veri ambarları; hareketli verilerin yönetimi.İlintili Öğretim Üyeleri


Mehmet Keskinöz »
İlintili Öğretim Üyeleri
Araştırma Alanı

Veri Analizi, Veri Depolama, Dijital Veri İletişimi, Bilgi Kodlama, İstatistiksel Sinyal İşleme, Multimedya ve Biyometrik Güvenlik, Bilgi Gizleme, Bilgi ve Veri Füzyonu

Ömer İleri
İlintili Öğretim Üyeleri
Araştırma Alanı

Kablosuz Ağlar, Radyo kaynak yönetimi, Dinamik spektrum yönetimi, Telekonomi, Spektrum politikalarıMisafir Öğretim Üyeleri


Kubilay Atasu »
Misafir Öğretim Üyeleri
Araştırma Alanı