Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

LISTEN
Erkay Savaş »
MDBF Dekanı
Araştırma Alanı

Şifreleme ve İletişim Güvenliği, Bilgisayar Aritmetiği, Yüksek Performanslı Bigisayarlı Hesaplama.

Hüsnü Yenigün »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Biçimsel metodlar; donanım/yazılım doğrulama; model kontrolü; sonlu durum makinalarına dayalı sınama yöntemleri

Albert Levi »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Bilgi ve iletişim Güvenliği, Telsiz ağ güvenliği, IoT Güvenliği ve Mahremiyet, şifreleme, sertifika sistemleri ve açık anahtar altyapıları, bilgisayar ağları

Berrin Yanıkoğlu »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Bilgisayarlı görme ve Makine Öğrenmesi: biometrik kişi tanıma, imge anlama, doğal dil işleme uygulamaları

Cemal Yılmaz »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yazılım Mühendisliği; Yazılım Güvenliği; Yazılım Kalite Güvencesi; Yazılım Sınama; Veri Güdümlü Dinamik Program Analizi

Erchan Aptoula »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Bilgisayarla görü, Derin öğrenme, Uzaktan algılama, Hassas tarım, Sanayi için görü, Biyomedikal görüntü çözümleme, Otomotiv için görü

Esra Erdem »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Yapay zeka. Bilgi gösterimi. Otomatik akıl yürütme. Bilişsel robotik.

Kamer Kaya »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Paralel algoritmalar; yüksek performanslı veri işleme; Büyük veri analizi; kriptografi; biyoinformatik

Kürşat Çağıltay
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

İnsan Bilgisayar Etkileşimi, UX, Teknoloji ile Zenginleştirilmiş Öğrenme, Göz Hareketleri Takip Teknolojisi, VR/AR/MR, Simulasyonlar ve Bilgisayar Oyunları, Bilişsel Bilimler, Öğrenme Mühendisliği, MOOC

Onur Varol »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Hesaplamalı sosyal bilimler; Veri bilimi; Makine öğrenmesi; Karmaşık sistemler; Ağ bilimi; Veri madenciliği

Orçun Çetin
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Özcan Öztürk »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Donanım Hızlandırıcıları, Heterojen Sistemler, Paralel Bilgi İşlem, Bilgisayar Mimarisi, GPU Hesaplama, Derleyici Optimizasyonları, Gömülü Sistemler, Yonga Üzeri Sistem Mimarileri

Öznur Taştan »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

İşlemsel Biyoloji, Biyoenformatik, Yapay öğrenme

Selim Balcısoy »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Veri Bilimi, Veri Analitiği, Uygulamalı Makine Öğrenme ve Yapay Zeka, Görsel Analiz, Karmaşık Sistemler, Bilgisayar Grafikleri, Sanal Gerçeklilik, Artırılmış Gerçeklilik, Kültürel Miras

Süha Orhun Mutluergil
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

yazılım güvenliği ve doğruluğu, koşut zamanlılık kuramı, doğrusallık, didaktif doğrulama, ispatlanabilir garantili test yöntemleri geliştirilmesi, blok-zincir platformlarına odaklı olarak dağıtık ve paylaşımlı-bellek koşut-zamanlı programlar için akıl yürütme yöntemleri geliştirilmesi

Yücel Saygın »
Öğretim Üyesi
Araştırma Alanı

Aktif veri tabanları; veri madenciliği; veri madenciliğine karşı veri güveliği; veri ambarları; hareketli verilerin yönetimi.İlintili Öğretim Üyeleri