Öğretim Üyeleri

Öğretim Üyeleri

Albert Levi »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Bilgi ve iletişim Güvenliği, Telsiz ağ güvenliği, şifreleme, sertifika sistemleri ve açık anahtar altyapıları, elektronik ticaret güvenliği, bilgisayar ağları

Berrin Yanıkoğlu »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Bilgisayarlı görme ve Makine Öğrenmesi: biometrik kişi tanıma, doküman bölümleme ve tanıma, imge ulaşımı

Cemal Yılmaz »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Yazılım Mühendisliği; Yazılım Kalite Güvencesi; Yazılım Sınama; Kombinatoryel Etkileşim Sınama; Yanlış Bulma, Ayıklama ve Sınıflandırma; Çevrimiçi Hata Tahmini; Yüksek Konfigürasyonlu Sistemler; Yazılım Güvenliği.

Erdinç Öztürk »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Erkay Savaş »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Şifreleme ve İletişim Güvenliği, Bilgisayar Aritmetiği, Yüksek Performanslı Bigisayarlı Hesaplama.

Esra Erdem »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Yapay zeka. Bilgi gösterimi ve otomatik akıl yürütme. Bilişsel robotik.

Hüsnü Yenigün »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Biçimsel metodlar; donanım/yazılım doğrulama; model kontrolü; sonlu durum makinalarına dayalı sınama yöntemleri

Kamer Kaya »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Paralel algoritmalar; yüksek performanslı veri işleme; Büyük veri analizi; kriptografi; biyoinformatik

Öznur Taştan »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Makine öğrenmesi,İşlemsel Biyoloji, Biyoenformatik

Selim Balcısoy »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Veri Bilimi, Veri Analitiği, Uygulamalı Makine Öğrenme ve Yapay Zeka, Görsel Analiz, Karmaşık Sistemler, Bilgisayar Grafikleri, Sanal Gerçeklilik, Artırılmış Gerçeklilik, Kültürel Miras

Yücel Saygın »
Faculty Member
Araştırma Alanı

Aktif veri tabanları; veri madenciliği; veri madenciliğine karşı veri güveliği; veri ambarları; hareketli verilerin yönetimi.Ortak Öğretim Üyesi